Lịch Trình 24 Giờ Cầu Nguyện
Thứ Sáu Mỗi tuần, năm 2024
U.S.A TIME
NAME
COUNTRY
Tuyên Thệ Thành Viên LCTX Mới (4/16/23)
Slide Show LCTX Hội Ngộ Lần Thứ I (2022) và Lần Thứ II (2023)
Sinh Hoạt LCTX Hội Ngộ Lần Thứ II (2023)
Cha Ngô Jim Hoàng Giảng Thuyết
Cha Nguyễn Châu Giảng Thuyết
Cha Phanxio Xavier Nguyễn Văn Vinh Giảng Thuyết
Rước Ảnh Lòng Chúa Thương Xót
Ca Đoàn GX Các Thánh Tử Đạo VN
Track 1: Lời Giới Thiệu

  • Track 2: Ngợi Ca Lòng Thương Xót

  • Track 3: Nguyện Kinh

  • Track 4: Khi Con Khẩn Cầu

  • Track 5: Lời Cám Ơn
  • My Khanh: Hành Trình Gặp Gỡ